AVG


KING en QUINNA gaan zorgvuldig met uw gegevens om en leven de Algemene Verordening Gegevensbescherming na.

 

Wij maken gebruik van uw persoonsgegevens:

  • als u daarvoor toestemming hebt gegeven door uw gegevens aan ons te verstrekken
  • om u te waarderen door u halfjaarlijks een modecheque per post te sturen
  • om u te informeren door u tweewekelijks een nieuwsbrief per email te zenden en wij bieden u bij elk bericht een makkelijke, gratis afmeldmogelijkheid
  • om u service te kunnen bieden zoals reserveren, vermaken of speciale bestelling

 

De persoonsgegevens die wij gebruiken zijn door uzelf aan ons verstrekt en kunnen maximaal bestaan uit uw naam, adres, woonplaats, m/v, geboortedatum, telefoonnummer en emailadres.

 

Inzage, rectificatie en vergetelheid.

Als u uw persoonsgegevens wilt inzien, laten wijzigen of verwijderen kunt u hiervoor een verzoek zenden aan [email protected]. Uw gegevens zijn gemakkelijk uit onze systemen te verwijderen en u hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Bewaartermijn.

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.

 

KING en QUINNA zijn handelsnamen van De Bruin Retail B.V..

Adres: Kerkbuurt 96-98, 3361 BK Sliedrecht

KvK nummer: 7112 4594

Telefoon: 0184-490145 of 06-47378066