Nul op de meter

  • Geplaatst op
Nul op de meter

Van energielabel C naar label A++++

In 2021 heeft de gemeente Sliedrecht haar ondernemers de mogelijkheid geboden om door een professionele organisatie in kaart te laten brengen hoe hun pand kan worden verduurzaamd. Nu het thema 'duurzaamheid' al jaren ons hart heeft, hebben we deze kans niet onbenut gelaten en een advies uit laten brengen. 
 
Het advies dat we kregen, besloeg diverse facetten van ons bedrijf, namelijk: 
- het vervangen van alle dakbedekking door een extra dik isolatiepakket
- het vervangen van alle verlichting door LED
- het vervangen van alle bestaande verwarming en koeling door warmtepompsystemen
- het plaatsen van deurautomaten op de twee entreepartijen
- het plaatsen van 120 zonnepanelen
 
Hoewel het uitvoeren van dit advies een fikse investering betekende, hebben we hier gefaseerd gevolg aan gegeven. Het resultaat hiervan is dat we nu volkomen gasloos zijn en met onze 120 zonnepanelen ongeveer 40.000 kWh per jaar aan stroom opwekken. Concreet betekent dit dat we 'nul op de meter hebben' en volledig onze eigen energie opwekken. Met de huidige energieprijzen is dat een zeer prettige bijkomstigheid!
 
'We stoken niet voor de mussen' is een aloude term. Uit het oogpunt van gastvrijheid, is dat wel wat veel winkeliers doen. Onze deurautomaten in de entree maken het echter mogelijk om zowel energiebesparend als gastvrij te zijn. Wanneer u in de buurt van de deur komt, gaat de deur namelijk automatisch voor u open en blijft tegelijk de warmte of koelte zoveel mogelijk binnen. Win-win! 
 
Al met al is ons energielabel van label C naar label A++++ gestegen en daar zijn we natuurlijk best een beetje trots op! 
 
Meer weten? Vraag ons ernaar!
 
Met dank aan lokale partijen:
Gemeente Sliedrecht
Weka Daksystemen in Giessenburg
J. de Jong Installatie Service in Sliedrecht
Zelfstroom in Papendrecht